Friday, 23 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Bhavya Shakotsav - Keshod

Jan 12, 2017

Shakotsav-Keshod-14

Shakotsav-Keshod-1

Shakotsav-Keshod-2

Shakotsav-Keshod-3

Shakotsav-Keshod-4

Shakotsav-Keshod-5

Shakotsav-Keshod-6

Shakotsav-Keshod-7

Shakotsav-Keshod-8

Shakotsav-Keshod-9

Shakotsav-Keshod-10

Shakotsav-Keshod-11

Shakotsav-Keshod-12

Shakotsav-Keshod-13

Shakotsav-Keshod-14

Shakotsav-Keshod-15

Shakotsav-Keshod-16

Shakotsav-Keshod-17