3rd Patotsav Mahotsav - Swaminarayan Hindu Temple Scranton, PA (USA) - Day 2

June 23, 2017 Bhakta Chintamani Katha - Vatka: Gadhpur Kothari Ghanshyamvallabh Swami & P. Junagadh Mahant Swami P. Premswarup swami