Monday, 19 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Shreemad Bhagwat Katha - Dadakhachar Darbar - Gadhpur

June 2016 Yajman : Sambhubhai Malaviya - Nana Machiyala Vakta: Kothari Swami & P. Chhapaiya Swami

Shreemad-Bhagwat-Katha-Gadhpur-1

Shreemad-Bhagwat-Katha-Gadhpur-2

Shreemad-Bhagwat-Katha-Gadhpur-3

Shreemad-Bhagwat-Katha-Gadhpur-4

Shreemad-Bhagwat-Katha-Gadhpur-5

Shreemad-Bhagwat-Katha-Gadhpur-6

Shreemad-Bhagwat-Katha-Gadhpur-7

Shreemad-Bhagwat-Katha-Gadhpur-8

Shreemad-Bhagwat-Katha-Gadhpur-9

Shreemad-Bhagwat-Katha-Gadhpur-10

Shreemad-Bhagwat-Katha-Gadhpur-11

Shreemad-Bhagwat-Katha-Gadhpur-12

Shreemad-Bhagwat-Katha-Gadhpur-13

Shreemad-Bhagwat-Katha-Gadhpur-14

Shreemad-Bhagwat-Katha-Gadhpur-15

Shreemad-Bhagwat-Katha-Gadhpur-16

Shreemad-Bhagwat-Katha-Gadhpur-17