Scranton, PA (USA) - 2nd Patotsav Mahotsav

June 17 - 19, 2016 Shree Swaminarayan Mandir Scranton - 2nd Patotsav Mahtosav, Vakta, Parcha Prakaran Katha - P. Nirbhay Swami