2016

Satsang Sabha - Katargarm (Surat)

Dec 24, 2016 - Organizer: Laxminarayan Dev Yuvak Mandal - Katargam

Bhavy Shakotsav - Gadi Shthan Jetpur

Dec 25, 2016 - Vakta : P. Vivekswami Bagasara

Divya Shakotsav - Swaminarayan Mandir Dombivali (Mumbai)

Dec 18, 2016 - In the presence of P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree Vadtal

Shakotsav - Swaminarayan Mandir Bilimora

Dec 18, 2016 - Aayojak - LNDYM Bilimora

Shakotsav - Makarpura (Vadodara)

Dec 25, 2016 - Divya Satsang Sabha & Shakotsav at Swaminarayan Mandir Makarpura

Shakotsav - Vadu (Dist. Vadodara)

Dec 21, 2016 - Aashirvad by P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree - Vadtal

Shreemad Bhagwat Katha - Vadodara

Dec 15 - 19, 2016 - Vakta : P. Swami Chhapiyaprakash dasji - Gadhpur

Swaminarayan Mandir Sunav (Dist. Aanad)

Divya Shakotsav & Satsang sabha in the presence of P. P. Bhavi Acharya maharajshree - Vadtal

Bhavya Shakotsav - Dhandhuka (Bhal Pradesh)

Dec 15, 2016 - In the presence of P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree, Gadhpur, Junagadh, Vadtal, Sardhar, Bagasara santo

Mahapuja - Vaghodia (Dist. Vadodara)

Dec 10, 2016 - Homatmak mahapuja and divya satsang sabha in the presence of Dharmakul parivar and santo

Ekadashi Udyapan Utsav - Swaminarayan Mandir Kheda

Dec 10, 2016 - Bhavya Sobhayatra, Yagna, P. P. Bal Laljimaharaj Shree blessings

Swaminarayan Mandir Koliyad (Dist. Vadodara) - Patotsav Mahotsav

Dec 7, 2016- Divya Shakotsav, Yagna and satsang sabha darshan

LNDYM - Bharuch Mandal dwara Balko ne Garam Dhabla Vitran

Dec 3, 2016 - by P. P. Nana Laljimaharaj Shree - Pushpendraprasdji Maharaj - Vadtal

Nutam Mandir Khatmurhat Mahotsav - Maganpura (Dist. Kheda)

Dec 2, 2016 - Dharmakul ane Santo na divya sanidhya ma divya khatmurhat mahotsav

Nutam Swaminarayan Mandir Khatmurhat - Varsola (Dist. Kheda)

Dec 2, 2016 - Dharmakul ane Santo na divya sanidhya ma divya khatmurhat mahotsav

Homatmak Mahapuja - Vaghodia (Dist. Vadodara)

Nov 29, 2016 - Dharmakul na divya sanidhya ma mahapuja

Satsangi Jivan Katha - Sojitra (Dist. Aanad)

Nov 27, 2016 - Vakta : Purni Swami Shrihari dasji

Divya Satsang Sabha - Ode (Dist. Aanad)

Nov 23, 2016 - In the presence of P. P. 108 Shree Bhavi Acharya Maharaj Shree Vadtal

Tulsi Vivah - Bherai (Gadhpur Pradesh)

Nov 11, 2016 - In the presence of P. P. Nana Laljimaharaj Shree Vadtal

Nutan Swaminarayan Mandir Khat Murhat & Shakotsav

Mota Bhamodra (Dist. Amreli -Gadhpur Pradesh) - Dec 2, 2016

Swaminarayan Mandir - Mota Zinzuda

Satsang Sabha - Dec 2, 2016

Dharmakul Padharamni @ Dada Khachar na Vasang parivar

Nov 8, 2016 - P. P. Nana Laljimaharaj Shree & Gadhpur mandir santo Padharammni

Satsang Sabha - Limda (Gadhpur Pradesh)

Nov 5, 2016 - Dharmakul Padharamni and Divya Satsang Sabha

Gordka (Gadhda Pradesh) - Padharamni

Nov 5, 2016 - P. P. Nana Laljimaharaj Shree Satsang Vicharan in Gadhpur Pradesh

Swaminarayan Mahotsav - Padra (Vadodara)

Nov 16 - 22, 2016 - Shreemad Satsangi Jivan Katha - Vakta P. Vivekswami (Bagasara) - Bhavya Sobhayatra, Dharmakul parivar darshan and blessings

Chhapiaya Dham - Prasadi Ni Vastu Na Divya Darshan

Bal Prabhu Ghanshyam Maharaj ni bal lila na divya darshan

Chhapaiya Mahtosav - Nov 5 - 13, 2016 - Day 5 to 9

Yaman Parivar: Ashishbhai Manseta parivar (Mumbai) - Shreemad Satsangi Jivan Katha

Chhapaiya Mahotsav - Nov 5 - 13, 2016 - Day 4

Dharmakul Parivar aagman in bhavya Chhapaiya mahotsav - Divya Darshan

Chhapaiya Mahotsav - Nov 5 - 13, 2016 - Part 1

Day 1 to 3 - Mahotsav Divya Darshan - Pothiyatra - Ghanshyam Janmotsav - Ratri Program

Swaminarayan Aagman Mahotsav - Chhani (Vadodara)

Nov 17, 2016 - Bhavya Sobhayatra, Mahapuja, Satsang Sabha in the presence of P. P. Nana Laljimaharaj Shree - Vadtal

Padharamni - Pithavadi (Gadhpur Pradesh)

Nov 2016 - Dhirubhai Parshotambhai Suhagiya Na Nutan Ghare padhramni & satsang sabha

Satsang Sabha - Mandva (Dist. Bhavnagar)

Nov 2016 - P. P. Nana Laljimaharaj Shree Pushpendraprasadji Maharaj Shree Padharamni

Padharamni - PIyava (Dist. Amreli)

Nov 7, 2016 - Dharmakul ni Padharamni at Piyava

Nesdi (Gadhpur Pradesh) Ma Nutan Mandir Nimite Sabha

Nov 2016 - In the presence of P. P. Nana Laljimaharaj Shree - Vadtal

Satsangi Jivan Katha -Gadhpur

Nov 1 to 5, 2016 Vakta: Kothari Swami Gadhpur

Dhanteras, Kali Chaudas, Dipmala, Chopda Pujan

Shree Swaminarayan Mandir - Gadhpur, Oct 2016 - Divya Diwali Mahotsav at Dada Khachar Darbar Gadhpur

21st Satsang Shibir - Sardhar

Oct 29 - Nov 3, 2016 - Divya Swaminarayan satsang Shibir at Sardhar in the presence of Dharmakul, Santo, Haribhakto

Satsang Sabha - Latipur Dist Vadodara

Oct 22, 2016 In the presence of Bhavi Acharya Maharaj Shree Vadtal

Mahapuja and Padharamani @ Dasharath, Vadodara

Oct 24, 2016 In the Presence of Vadtal Gadi Bhavi Acharya Maharaj Shree

Sarad Purnima Mahotsav - Raghuvir Vadi Vadtal

Oct 15, 2016 - In the presence of H. H. Acharya Maharaj Shree Ajendraprasdji Maharaj Shree Vadtal

Dasera Pujan - Raghuvir Vadi - Vadtal

Oct 11, 2016 - Prasadi na sastra pujan by P. Dharmakul Parivar

Shree Gopinathji Maharaj 187th Patotsav - Part 4

Nutan Sabha Mandap Opening & Nutan Yatrik Bhuvan Bhoomi Pujan

Shree Gopinathji Maharaj 187th Patotsav - Divya Satsang Sabha

Blood Donation & Divya Satsang Sabha in the presence of Vadtal Gadi Bhavi Acharya Maharaj Shree Nrugendraprasadji maharaj - Vadtal

Shree Gopinathji Maharaj 187th Patotsav - Divya Abhishek & Annkut Darshan

Divya Abhishek by Dharmakul Parivar Vadtal - Oct 13, 2016

Shree Gopinathji Maharaj 187th Patotsav - Jal Yatra & Ratri Satsang Sabha

Ghela thi Gopinathji Maharaj Mandir sudhi Divya Jal Yatra - Oct 12, 2016

Monthly Satsang Sabha & P. P. Nana Laljimaharaj Shree Birthday Celebration - Vadodara

Divya Satsang Sabha in the presence of P. P. Laljishree Pushpendraprasadji Maharaj - Vadtal - Oct 2, 2016

Shreemad Bhagwat Katha - Haridwar

Sept 2016, Vakta: Chhapaiya Swami - Gadhpur

pulhashram Yatra

Sept 20 to Oct 10, 2016 Aayojak: Shree Swaminarayan Mandir Mota Varachha Surat

Jal Jilani Ekadashi - Bharuch

Sept 13, 2016 In the presence of P. P. Laljimaharaj Shree Vadtal

Satsangi Jivan Katha - Mota Varachha Surat

Sept 2016 Vakta : P. Vivek Swarup swami - Bagasara

3600 Kilo Push thi Abhishek

Sept 7, 2016 Shree Gopinathji Maharaj no 3600 kilo push thi divya Abhishe by P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree

Guru Vandana Mahotsav - Gadhpur

Sept 2 - 8, 2016 Vakta : P. Kothari Swami Gadhpur, Place: Darbargadh Gadhpur, Ashirvad : Vadtal Gadi Dharmakul Parivar

LNDYM - Bal Sanskar Mandal - Malad (Mumbai)

Annual Mahotsav - Satsang Sabha - Sept 5, 2016 - Sanskrutik Program by LNDYM youth, Blessing by P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree Vadtal

Swaminarayan Mahtosav UK - 2016 - Day 6

August 23 - 29, 2016 - Shreemad Satsangi Jivan Katha Day 6 - Vakta : P. Nityaswarupswami - Sardhar

Swaminarayan Mahtosav UK - 2016 - Day 5

August 23 - 29, 2016 - Shreemad Satsangi Jivan Katha Day 5 - Vakta : P. Nityaswarupswami - Sardhar

Shreemad Bhagwat Katha - Swaminarayan Mandir Malad (Mumbai)

August 2016 - Vakta : P. Kothari Swami & P. Chapaiya swami (Gadhpur)

211 Akhand Dhun - Darbar gadh - Gadhpur

August 2016 - Divya Akhand Dhun ni Ramzat at Akshardham Gadhpur in the presence of Dharmakul, Santo, Bhakto

Swaminarayan Mahtosav UK - 2016 - Day 4

August 23 - 29, 2016 - Shreemad Satsangi Jivan Katha Day 4 - Vakta : P. Nityaswarupswami - Sardhar

Swaminarayan Mahtosav UK - 2016 - Day 3

August 23 - 29, 2016 - Shreemad Satsangi Jivan Katha -Day 3 Vakta : P. Purnaswarupswami - Sardhar

Swaminarayan Mahtosav UK - 2016 - Day 2

August 23 - 29, 2016 - Shreemad Satsangi Jivan Katha - Vakta : P. Purnaswarupswami - Sardhar

Swaminarayan Mahotsav UK - 2016 - Day 1

August 23 - 29, 2016 - Shreemad Satsangi Jivan Katha - Vakta : P. Purnaswarupswami - Sardhar

Bhavnagar Nutan Mandir Shilanyas Ropan and Ravi Sabha

August 2016 By S. G. Swami Nityaswarupdasji - Sardhar

Punagam (Surat) - Nutan Mandir Bhumipujan

August 11, 2016 By Bagasara Sant Mandal and Haribhakto

Ghanshyam Bal Yuvak Mandal - Dahisar = 7th Annual Mahotsav

Shreemad Satsangi Jivan Katha - Vakta : P. Vivekswarupswami (Bagasara) July 27 to 31, 2016

Gurupurnima Mahotsav - Raghuvir Vadi Vadtal - 2016

July 19, 2016 Sarvopari Shree Harikrushna Maharaj, P. P. D. D. 1008 Shree Acharya Shree Ajendraprasdji Maharaj Shree nu Pujan By lakho Santo haribhkto at...

Shreemad Bhagwat Katha - Dadakhachar Darbar - Gadhpur

June 2016 Yajman : Sambhubhai Malaviya - Nana Machiyala Vakta: Kothari Swami & P. Chhapaiya Swami

Gadhpur Dada na Darbar ma Shreemad Satsangi Jivan Katha

June 2016 Yajman : Gadhiya Parivar (Gadhpur) Vakta: Kothari Swami & P. Chapaiya Swami

Tejasvi Tarala nu Sanman - by LNDYM Vadodara

June 26, 2016 In the presence of P. P. Nana Laljimaharaj shree and P. Urvarshiben - Vadtal

LNDYM USA - National Satsang Shibir - Day 5

July 3, 2016 Swaminarayan Mandir Richmond, VA - Divya Dharmakul, Santo blessings to LNDYM youth. Shibir feedback and divya satsang parivar sneh milan.

LNDYM USA - National Satsang Shibir - Day 4

July 2, 2016, Sport Day, Bhavya Sobhyatra, Pravachan by youth on Vachanrmrut, Kirtan bhakti, Satsang on Dharma, Arth, Kam, Mox

LNDYM USA - National Satsang Shibir - Day 3

July 1, 2016, Shibir Day 3 - Divya Kirtan Bhakti by Youth, Samuh Nitya Puja Vidhi, Ras Utsav

LNDYM USA - National Satsang Shibir - Day 2

June 30, 2016 Satsang - The Root of life, LNDYM shibir - USA, Youth Satsang with Santos

LNDYM USA - National Satsang Shibir - Day 1

June 29, 2016 LaxmiNarayan Dev Yuvak Mandal - USA has organized 4th national satsang shibir - Satsang - The Root Of Life at Swaminarayan Mandir...

Shree Harililamrut Katha - Swaminarayan Hindu Temple New Jersey (USA) - Day 3

June 24 - 26, 2016 In the presence of Dharmakul parviar and Santo from Vadtal, Junagadh, Gadhpur, Sardhar, Bagasara

Shree Harililamrut Katha - Swaminarayan Hindu Temple New Jersey (USA) - Day 2

June 24 to 26, 2016 Vakta: P. Purnasawrup swami (Sardhar)

Toronto, Canada - Satsang Gnan Yagna - Day & Padharamni

June 17 - 19, 2016 Divya Swaminarayan Mahotsav in the presence of Dharmakul and santo

Toronto, Canada - Satsang Gnan Yagna - Day 2

June 17 - 19, 2016 Divya P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree Blessings

Toronto, Canada - Satsang Gnan Yagna - Day 1

June 17 - 19, 2016 Swaminarayan Mahotsav - Vakta: P. Nityaswarup swami, P. Purnswarup swami

Scranton, PA (USA) - 2nd Patotsav Mahotsav

June 17 - 19, 2016 Shree Swaminarayan Mandir Scranton - 2nd Patotsav Mahtosav, Vakta, Parcha Prakaran Katha - P. Nirbhay Swami

Dallas, TX (USA) - Satsang Sabha

June 7, 2016 Divya Satsang Sabha in the presence of Dharmakul Parivar, and Sardhar Sant Mandal Santo

Philadelphia Area (USA) - Padharamni

June 20, 21 - 2016 Padharamni by P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree - Vadtal at Haribhakto house in philadelphia area

Dubai - United Arab Emirates

June 2016 Divya Satsang Sabha and Padharamni - Juanagdh pradesh sant mandal

Mussafah (Abu dhabi) - United Arab Emirates

June 2016 Divya Satsang Sabha and Padharamni

Ba Town & Nadi Town (Fiji)

May 2016 Divya Satsang Sabha and Padharamni

Sydney (Australia)

May 2016 Shakotsav , Satsang Sabha , Thakorji Abhishek , Ras utsav P. Yogeswarswami, P. Patitpavan swami - Sardhar

Perth (Australia)

May 2016 Shakotsav , Satsang Sabha , Thakorji Abhishek in the presence of Junagadh (Sardhar) Sant Mandal

Melbourne, Australia - Satsang Sabha

May 2016 Divya Satsang Sabha and Padharamni by Sardhar Sant Mandal

Shillanyas Mahotsav Houston, TX (USA) - Day 5

June 12, 2016 Divya Dharakul parivar, santo darshan and blessing. Shreemad Satsangi Jivan Katha Purnahuti

Shillanyas Mahotsav Houston, TX (USA) - Day 4

June 11, 2016 Bhavya Satsang Sabha at Houston, Texas

Shillanyas Mahotsav Houston, TX (USA) - Day 3

June 10, 2016 Bhavya Gadi Pattabhhishek Mahotsav

Shillanyas Mahotsav Houston, TX (USA) - Day 2

June 9, 2016 Divya Ghanshaym Janmotsav in the presenceof P. P. Bal Laljimahajshree

Shillanyas Mahotsav Houston, TX (USA) - Day 1

June 8, 2016 Bhavya Pothiyatra Shreemad Satsangi Jivan katha, Vakta : P. Nityaswarup swami - Sardhar

Shilanyas Pujan - Vadtal Dham Houston (USA)

June 12, 2016 Vadtal Dham - Houston (USA) Shilanyas Pujan Bhavi Acharya Maharaj Shree 108 Shree Nrugendraprasadji Maharaj, Santos

Bhavya Sobhyatra - Houston, TX (USA)

June 11, 2016 Vadtal Dham Shree Swaminarayan Hindu Temple, Bhavya Shilanyas Mahotsav

Purushottam Prakash Katha - Gadhpur Dham Atlanta (USA)

June 3 - 5, 2016 Vakta: Kothari Swami - Gadhpur

Satsang Sabha & Padharamni - Florida (USA)

June 1 to 3, 2016 Melbourne, Tampa, Ocala Area Padharamni

Bhavya Annkut Darshan & Satsang Sabha

May 29, 2016 601 Different items Annkut divya Darshan in the presence of Dharmakul Parivar, Santo

Divya Abhishek Darshan - Chicago Mandir Rajat Jayanti Mahotsav

May 29, 2016 Swaminarayan Mandir Chicago (USA) - Divya Darshan

First Golden Temple in USA - Suvarn Shikhar Anavaran

Vadtal Dham - Shree Swaminarayan Temple Wheeling, IL May 28, 2016 - By Dharmakul Parivar and Santo

Bhavya Sobhyatra - Chicago, IL (USA)

Rajat Jayanti Mahtosav - Wheeling, IL May 28, 2016

Padharamni - Chicago (USA)

Haribhakto ne Gher Dharmakul, Santo ni Padharamni May 20 - 29, 2016

Bhavya Swagat at Chicago Airport

Dharmakul, Santo nu bhavya swagat by Chicago Mandir Committee member and haribhakto May 20-23, 2016

Shree Swaminarayan Mandir - Wheeling, IL (USA)

Rajat Jayanti Mahotsav, Shreemad Satsangi Jivan Katha Vakta: Shastri Ghanshyamvallabhdasji - Gadhpur May 20 - 29, 2016

Badalpur (Junagadh Pradesh) - Swaminarayan Mahtosav

Shreemad Satsangi Jivan Katha, Vakta: P. Vivekswarupswami (Bagasara) May 8 - 14, 2016

Khambhada (Gadhpur Pradesh) - Shreemad Bhagwat Katha

Vakta: P. Chhapaiyaswami (Gadhpur) May 12, 2016

Gariyadhar - Bhakt Chintamani Katha

Vakta: Parsad Sarvamangal Bhagat May 1, 2016

Harililamrut Katha - Nana Machiyala (Junagadh Pradesh)

Vakta: P. Purnswarupswami (Sardhar) May 2016

Swaminarayan Mahotsav - Mota Zinzuda

Shreemad Satsangi Jivan Katha Vakta: P. Nityaswarupswami (Sardhar) April 28 - May 5, 2016

Swaminarayan Mahotsav - Padariya (Dist. Vadodara)

Shreemad Satsangi Jivan Katha Vakta: P. Nityaswarupswami (Sardhar) May 7 - 14, 2016

Padharamni - Detad

May 2, 2016

Murti Pratishtha Mahotsav - Sanala

May 11, 2016 By Vadtal Gadi Bhavi Acharya Maharaj Shree Nrigendraprasadji Maharaj

Simhasth Kumbh Mahaparv Ujjain 2016

Seva by Swaminarayan Vadtal Gadi

Anand - Bhakti Chintamani Katha

Yajman: Premvati Mahila Mandal Vakta: Kothari Swami Ghanshyamvallabhdasji (Gadhpur) April 2016

Khari (Ta. Sihor) - Shreemad Bhagwat Katha

Vakta: P. Chhapaiyaswami (Gadhpur) April 16 - 22, 2016

Shree Ram Janmbhumi - Ayodhya - Katha

Yajman: Vadodara Mahila Mandal Vakta: P. Chhapaiyaswami (Gadhpur)

Purushottam Prakash Katha - Satpada

Vakta: Chhapaiyaswami (Gadhpur) March 2016

Gadhpur - Dada na Darbar ma divya Katha - April 2016

Yajman : Manubhai Jasmatbhai Parvala Vakta: Kothari Swami & Chhapaiya swami (Gadhpur)

Gadhpur Dada na Darbar Ma Katha - April 2016

Yajman : Lathidal Mahila Mandal Vakta: Kothari Swami & Chapaiya swami (Gadhpur)

Shreehari Janmabhumi - Chhapaiya Dham

Shreemad Satsangi Jivan Katha Vakta: P. Chapaiyaswami (Gadhpur) April 2016

Satsang Sabha - Umarali

April 26, 2016

Swaminarayan Mandir Sar (Dist. Rajkot)

Divya Satsang Sabha April 26, 2016

Bhayavadar (Dist. Rajkot) - Shreemad Satsangi Jivan Katha

April 29, 2016 Vakta: P. Vivekswarupswami (Bagasara)

Nana Samadhiyala (Junagadh Pradesh)

Shreemad Satsangi Jivan Katha April 19, 2016 Vakta: P. Vivekswarupswami (Bagasara)

Swaminarayan Mandir Junagadh - Shreemad Satsangi Jivan Katha

April 17, 2016 Vakta: P. Vivekswarupswami (Bagasara)

Khambha (Gir) - Shreemad Satsangi Jivan Katha

April 10, 2016 Vakta: P. Punaswarupswami (Sardhar)

Jagannathpuri Mahotsav - Rajkot

April 13 - 21, 2016 Shreemad Satsangi Jivan Katha, Vakta: P. Sadguru Swami Nityaswarupdasji - Sardhar

Shree Hari Navami Mahotsav - Motavarachha Surat

April 15, 2016 Swaminarayan Jayanti Mahotsav

P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree 42th Janmotsav

Surat March 28, 2016 Swaminarayan Sampraday Vadtal Gadi - Bhavi Acharya Maharaj Shree 108 Shree Nrugendraprasadji Maharaj 42th Janmotsav - Surat

Jagannath Puri Mahotsav - Surat - Day 1

March 28, 2016 Pothiyatra, P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree 42th Janmotsav Celebration

Panchmrut Mahotsav - Junagadh

March 25, 2016 Suvarn Shikhar Anavaran Mahotsav, Harikrushna Maharaj Patotsav

Bharuch - Shreemad Satsangi Jivan Katha

March 27, 2016 Vakta: P. Vivekswami - Bagasara

Harililamrut Katha - Botad

March 26, 2016 Vakta: P. Purnaswarup Swami - Sardhar

Bhavya Rajat Jayanti Mahotsav - Jinaj (Dist. Anand)

March 26, 2016 Tridinatmak Satsang Gnan Yagna Vakta : P. NIshkamswami - Vadtal

42th Janmotsav & Shakotsav Mahotsav - Vadodara

March 27, 2016 Vadtal Gadi Bhavi Acharya Maharaj Shree No Divya Janmotsav Mahtosav and Shakotsav

Holi - Fuldol Utsav

March 23, 2016 Divya Rangotsav Mahtosav at Raghuvir Vadi - Vadtal in the presence of Dharmakul Parivar, Santo bhakto

Gadhpur - Harikrushna Maharaj 156 Patotsav

March 13, 2016 Akshardham Gadhpur Harikrushna Patotsav divya Abhishek, Annkut divya darshan

Kariyani Dham - 37th Patotsav Mahotsav

March 2016 Divya Abhishek, Annkut, Satsang Sabha Darshan Swaminarayan Mandir Kariyani

Sakarda (Dist. Vadodara) - Patotsav Mahotsav

March 12, 2016 Swaminarayan Mandir Divya Patotsav Mahotasv

Umarali (Dist. Rajkot) - Swaminarayan Mandir Murti Pratishtha Mahotsav

March 11 to 15, 2016 Shreemad Satsangi Jivan Katha Vakta : P. P. Nityaswarup swami - Sardhar

Sar (Dist. Rajkot) - Swaminarayan Mandir Murti Pratishtha Mahotsav

March 11 to 15, 2016 Shreemad Satsangi Jivan Katha Vakta : P. P. Nityaswarup swami - Sardhar

Sanala (Dist. Rajkot) - Murti Pratishtha Mahotsav

March 11 to 15, 2016 Shreemad Satsangi Jivan Katha Vakta : P. Nityaswarup swami - Sardhar

Congo (Africa) - Swaminarayan Mandir 1st Patotsav

March 2016 In the presence of P. P. Nana Laljimaharaj Shree and Gadhpur, Junagadh desh Santo

Chaul Sanskar Satkar Mahotsav - Vadtal

March 6, 2016 P. P. Bal Laljimaharaj Shree Chaul Sanksar Mahtosav - Satkar Samaroh at Raghuvir Vadi, Vadtal

Surva (Dist. Junagadh) - Murti Pratishtha Mahotsav

Feb 14 - 20, 2016 Shreemad Bhagwat Katha Vakta : Bhaktikishor Swami - Junagadh

Murti Pratishtha Mahotsav - Meghalpur (Dist. Anand)

Feb 16 to 20, 2016 Bhavya Sobhayatra, Pratishtha Mahotsav Divya Darshan

Patotsav - Poicha (Dist. Vadodara)

Swaminarayan Mandir Poicha - 2nd Patotsav Mahotsav March 3, 2016

Panchabdi Mahotsav - Kalol (Panchmahal)

Feb 25 - March 2, 2016 Shreemad Satsangi Jivan Katha - Vakta: P. Nityswarupswami Sardhar

Shubh Chaul Sanskar Mahtosav - Ayodhya

Feb 25, 2016 P. P. Bal Laljishree Yagnendraprasadji Maharaj tatha P. P. Bal Laljishree Digvijayendraprasdji Maharaj Shree chaul sanskar mahotsav

Nani Vadal - Murti Pratistha Mahotsav

Feb 18 to 22, 2016 Parcha Prakaran Katha Vakta : Kothari Swami Gadhpur

Jamvanthali - Punah Pran Pratishtha Mahotsav

Feb 14, 2016 Purushottam Prakash Katha Vakta - Kothari Swami Gadhpur

Siddheshwar Mahadev - Junagadh

Divya Abhishek Darshan Feb 14, 2016

Swaminarayan Mandir - Khunvad (Dist. Vadodara)

Patotsav Mahtosav Feb 11, 2016

Mota Kankot (Dist. Amreli)

Nutan Mahila Mandir Pratishtha Mahotsav - Feb 2016

Homatmak Mahapuja - Vanskhiliya (Dist. Anand)

Feb 7, 2016 Yajman : Dineshbhai, Vinubhai Patel (USA)

Sarvamangal Storta Homatmak Yagna

Swaminarayan Mandir Mota Varachha Surat Feb 17, 2016

6th Cricket League Match - LNDYM Mumbai

LNDYM mumbai organized cricket league match at Dahisar Feb 14, 2016

P. Jagatprakash swami ni smuti ma Satsangi Jivan Katha - Gadhpur

Jan 27 - Feb 2, 2016 Vakta : Santiswami - Dabhan

Satsangi Jivan Parayan - Gadhpur

Feb 2 to 8, 2016 Vakta : Kothari Swami Gadhpur Yajman : Vasantray Mehta Parivar - Mumbai

Padharamni Utsav - Borivali (Mumbai)

Jan 30 - 31, 2016 Organized by - LNDYM Borival

Shakotsav - Navsari

Jan 24, 2016

Nutan Mahuva Mandir - Shilanyas Pujan

Jan 20, 2016 Prerak : P. S. G. Nityaswarupdasji Swami, Sardhar

Nutan Sant Aashram & Bhojnalay Opening

Vaso (Near Vadtal) Jan 3, 2016

Nutan Mandir Khatmurhat Mahotsav - Vansiyali

Gadhpur Pradesh, Jan 17, 2016 Prerak : Gadhpur Kothari Swami Ghanshyamswami

Divya Shakotsav - Godhara

Jan 21, 2016 Organized by LNYDM Godhara in the presence of P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree - Vadtal

Bhavya Sobhayatra - Bhavnagar

Jan 17, 2016 Mangal Shilanyas Mahotsav - Divya Darshan

Mangal Shilanyas Mahotsav - Bhavnagar

Jan 11- 19, 2016 Shreemad Satsangi Jivan Katha, Vakta: P. Nityaswarupswarup Swami, Shilanyas by P. P. 108 Shree Laljimaharaj Shree

Shakotsav - Mota Varachha (Surat) - Jan 10, 2016

Aayojak Swaminarayan Mandir Mota Varachha Surat

Panchah Ratri Katha - Rajkot - Jan 5 - 9, 2016

Vakta : P. Purnswarup Swami - Sardhar

Shakotsav - Agatray - Jan 9, 2016

Muktraj Parvatbhai Nu Gam - Agatray, Divya Shaotsav in the presence of P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree

Dhareswar (Ta. Rajula, Dist. Amreli)

Jan 8, 2016, Divya Shakotsa in the presence of P. P. 108 Shree Bhavi Acharya Maharaj Shree - Vadtal

Swaminarayan Mahotsav - Jol (Vadtal)

Jan 3 - 9, 2016 Shreemad Satsangi Jivan Katha Vakta: P. Nityaswarupswami - Sardhar

Masik Sabha - Vadodara - Jan 2, 2016

Satsang Katha by P. Purnswarup swami - sardhar Organized by Dharmakul Aashrit Satsang Samaj Vadodara

Chhapaiya Dham Mahotsav - Dec 26 - Jan 2

Shreemad Satsangi Jivan Katha Vakta : P. Vivekswami - Bagasara