Monday, 19 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Padharamni - Pithavadi (Gadhpur Pradesh)

Nov 2016 - Dhirubhai Parshotambhai Suhagiya Na Nutan Ghare padhramni & satsang sabha

Pithvadi-Satang-Sabha-1

Pithvadi-Satang-Sabha-2

Pithvadi-Satang-Sabha-3

Pithvadi-Satang-Sabha-4

Pithvadi-Satang-Sabha-5

Pithvadi-Satang-Sabha-6

Pithvadi-Satang-Sabha-7

Pithvadi-Satang-Sabha-8

Pithvadi-Satang-Sabha-9

Pithvadi-Satang-Sabha-10

Pithvadi-Satang-Sabha-11

Pithvadi-Satang-Sabha-12

Pithvadi-Satang-Sabha-13

Pithvadi-Satang-Sabha-14

Pithvadi-Satang-Sabha-15

Pithvadi-Satang-Sabha-16

Pithvadi-Satang-Sabha-17

Pithvadi-Satang-Sabha-18