Murti Pratishtha Mahotsav - Sanala

May 11, 2016 By Vadtal Gadi Bhavi Acharya Maharaj Shree Nrigendraprasadji Maharaj