Mahapuja - Vaghodia (Dist. Vadodara)

Dec 10, 2016 - Homatmak mahapuja and divya satsang sabha in the presence of Dharmakul parivar and santo

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-1

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-2

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-3

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-4

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-5

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-6

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-7

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-8

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-9

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-10

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-11

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-12

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-13

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-14

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-15

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-16

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-17

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-18

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-19

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-20

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-21

Satsang-Sabha-Mahapuja-Vaghodia-22