Monday, 19 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Jamvanthali - Punah Pran Pratishtha Mahotsav

Feb 14, 2016 Purushottam Prakash Katha Vakta - Kothari Swami Gadhpur

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-2

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-1

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-2

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-3

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-4

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-5

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-6

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-7

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-8

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-9

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-10

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-11

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-12

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-13

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-14

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-15

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-16

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-17

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-18

Punah-Pratishtha-Jamvanthali-19