Chhapaiya Mahotsav - Nov 5 - 13, 2016 - Part 1

Day 1 to 3 - Mahotsav Divya Darshan - Pothiyatra - Ghanshyam Janmotsav - Ratri Program