Ambaliya (Dist. Junagadh) - Sant Bhuvan, Bhadar Khat Murhart

Feb 15, 2016

Sant-bhuvan-Khat-Murhat-1

Sant-bhuvan-Khat-Murhat-2

Sant-bhuvan-Khat-Murhat-3

Sant-bhuvan-Khat-Murhat-4

Sant-bhuvan-Khat-Murhat-5

Sant-bhuvan-Khat-Murhat-6

Sant-bhuvan-Khat-Murhat-7

Sant-bhuvan-Khat-Murhat-8

Sant-bhuvan-Khat-Murhat-9

Sant-bhuvan-Khat-Murhat-10

Sant-bhuvan-Khat-Murhat-11

Sant-bhuvan-Khat-Murhat-12

Sant-bhuvan-Khat-Murhat-13