Swaminarayan Mahotsav UK - 2015 August 20, 2015

Divya maharaj gadi pattabhishek katha and abhishek darshan in the presence of P. P. Laljimaharaj shree vadtal