Monday, 19 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Shree Gopinathji Maharaj 186th Patotsav

Gadhpur - Oct 24, 2015 Divya Jalyatra, Thakorji no Abhishek, Annkut, Satsang sabha na divya darshan

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-11

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-1

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-2

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-3

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-4

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-5

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-6

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-7

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-8

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-9

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-10

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-11

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-12

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-13

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-14

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-15

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-16

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-17

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-18

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-19

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-20

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-21

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-22

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-23

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-24

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-25

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-26

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-27

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-28

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-29

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-30

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-31

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-32

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-33

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-34

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-35

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-36

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-37

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-38

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-39

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-40

Gapinathji-Maharaj-186th-Patotsav-Gadhpur-41