Shakotsav - Purushottam Prakash Katha - Dahisar - Dec 18 - 20, 2015

Vakta : P. Purnaswarup swami - Sardhar