Monday, 22 January 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Havtad, Ta. Dhasa Dist. Amreli

Shreemad Dasham Skandh Katha Vakta : Chapaiyaprakash Swami - Gadhpur Nov 25 - 27, 2015

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-3

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-1

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-2

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-31

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-4

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-5

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-6

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-7

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-8

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-9

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-10

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-11

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-12

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-13

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-14

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-15

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-16

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-17

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-18

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-19

Satsangi-Jivan-Parayan-Havtad-20