Dwimasik Satsang Sabha - Mumbai

Dwimasik Satsang Sabha, Ghanshyam Bal Yuvak Mandal -Dahisar's 6th Varshik Mahotsav antargat Janmangal Purushcharan katha. Vakta: P. Nirbhaycharandasji swami August 2 to 8, 2015