Dashabdi Mahotsav

Swaminarayan Mandir Uttraj Jan 3 - 9, 2014