Monday, 19 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Raghuvirji Maharaj Mahotsav

Kariyani Feb 23 - 29,  2012

02_Shree-Laxminarayan-Dev

03_Shree-Ghanshyam-Maharaj

04_Akhand-Dhun

05_Sabha-Mandal

06_Haribhakto-Samuday

07_Vakta-shree

08_Bhakt-Samuday

09_Shakotsav

10_Ghanshyam-Janmotsav

11_P.-Santo

12_Mahaprasad

33th-Patotsav_Kariyani-1

33th-Patotsav_Kariyani-2

33th-Patotsav_Kariyani-3

33th-Patotsav_Kariyani-4

33th-Patotsav_Kariyani-5

33th-Patotsav_Kariyani-6

33th-Patotsav_Kariyani-7

33th-Patotsav_Kariyani-8

33th-Patotsav_Kariyani-9

33th-Patotsav_Kariyani-10

33th-Patotsav_Kariyani-11

33th-Patotsav_Kariyani-12

33th-Patotsav_Kariyani-13

33th-Patotsav_Kariyani-14

33th-Patotsav_Kariyani-15

33th-Patotsav_Kariyani-16

33th-Patotsav_Kariyani-17

33th-Patotsav_Kariyani-18

33th-Patotsav_Kariyani-19

33th-Patotsav_Kariyani-20

33th-Patotsav_Kariyani-21

33th-Patotsav_Kariyani-22

33th-Patotsav_Kariyani-23

33th-Patotsav_Kariyani-24

33th-Patotsav_Kariyani-25

33th-Patotsav_Kariyani-26

33th-Patotsav_Kariyani-27

33th-Patotsav_Kariyani-28

33th-Patotsav_Kariyani-29