2011

Katha Parayan & Akhand dhun

Darbargadh (Gadhpur) Dec 2011

Bhumi Pujan Mahotsav

Moti Khiroli (Junagadh Pradesh) Dec 3, 2011

Yuvak Mandal Cricket Tournment

Mumbai Dec 03 - 04, 2011

Rasoi Prasange

Gadhpur Dec, 2011

Dhanurmas Dhun Katha

Mota Varacha, Shreeji Mandir (Surat) Dec 2011  

Monthly Satsang Sabha

Vadodara Dec 18, 2011

Nutan Mandir Bhumi Pujan Mahotsav

Richmond (VA, USA) Dec 2 - 4, 2011

Shakotsav - Kayavarohan (Vadodara)

Kayavarohan (Vadodara) Dec 3, 2011

New Year Satsang Sabha

Vadodara Nov 13, 2011

Patotsav Sabha

Vadtal Nov 7, 2011

Murti Pratishtha

Selna (Ta. Savarkundla) Nov 2, 2011

Katha Parayan

Raliyana (Gadhpur Pradesh) Nov 2,  2011

Gadhpur Darshan

Nov 2, 2011

Shree Swaminarayan Chhavni

Surat Oct 24 to 31, 2011

Annkut Mahotsav

Raghuvir Vadi (Vadtal) Oct 27, 2011

Padyatra

Kheda to Gadhpur Oct 2011

Sharad Purnima Mahotsav

Vadtal Oct 11, 2011

Dashera Mahotsav

Vadtal Oct 6, 20111

Yuvak Mandal Sabha

Surat Sept 25, 2011

Parayan

Varjang Jaliya (Junagadh Pradesh) Sept 11, 2011

Shree Ganesh Uttsav

Khambhat Sept 9, 2011

Jaljilani Ekadashi Uttsav

Vaskhiliya (Vadtal Pradesh) Sept 8, 2011

Janmashtami Celebration

Gadhpur  August 22, 2011

Akhad Dhun

Makarpura (Vadodara) August 15, 2011

Dwimasik Satsang Sabha

Dahisar (Mumbai) July 24, 2011

Char Dham Train Yatra

July 21 - Aug 18, 2011

Gurupurnima Mahotsav - 2011

Raghuvir Vadi  (Vadtal) July 15, 2011

Satsangi Jivan Parayan

New Jersey (USA) June 22-26, 2011

Padharamni

Baltimore (MD, USA) June 19, 2011

Patotsav Mahotsav

Dombival (Mumbai) June 4, 2011

Satsagn Sabha

Wisconsin (USA) May 31, 2011

20th Patotsav Mahotsav

Chicago (USA) May 21-30, 2012  

Welcome to USA - Swagat

New Jersey & Chicago Airport May 2012

Katha

Gadhpur May 2011

Bhawgat Parayan

Nana Samdhiyala (Junagadh Pradesh) April 4-10, 2011

Bhavya Pachabdi Mahotsav

Navada (Junagadh Pradesh) April 4-10, 2011

Mahamantra Opening Mahotsav

Junagadh March 20-24, 2011

Trimasik Satsang Sabha

Surat  March 12, 2011

Rajat Jayanti Mahotsav

Piparala (Gadhpur Pradesh) Feb 19-25, 2011

Murti Pratishtha Mahotsav

Mandavi Feb 23-25, 2011

Swaminarayan Satsang Chhavani

Bhavnagar Feb 19-23, 2011

140th Patotsav Mahotsav

Gondal (Junagadh Pradesh) Feb 16, 2011

Shree Swaminarayan Mahotsav

Meghava (Near Vadtal) Jan 21 - 27,  2011

Dharma Mahotsav

Dhamaj  Jan 22, 2011

Shakotav

Vadodara (Soni Samaj Ni Vadi) Jan 18, 2011

Satsang Sabha

Kandari Jan 19, 2011

Shakotsav

Kayavarohan (Dist. Vadodara) Jan 13 2011

Swaminarayan Mahotsav

Junagadh Jan 9, 2011