140th Patotsav Mahotsav

Gondal (Junagadh Pradesh) Feb 16, 2011