Kalaparva - Godhara

Murti Pratishtha Mahotsav

Vankiya (Gadhpur Pradesh) May 10 to 16 2010

Adhik Mas Shree HariYag Purnahuti

Raghuvir Vadi (Vadtal) May 14 2010

Adhik Mas Shree HariYag

Raghuvir Vadi (Vadtal) April 15 to May 14 2010

Hanuman Jayanti Mahotsav

Rokdiya Hanuman - Anand Mar 30 2010

Shreemad Bhagwat Parayan

Kovaya (Gadhpur Pradesh) March 28 2010

Rajat Jayanti Mahotsav - Haijarabad

Haijarabad (Dist. Kheda) March 20 2010

Shree Swaminarayan Mahotsav

Dhandhuka (Bhal Predesh) March 16 to 22 2010

37th Janmotsav Celebration

Surat March 5 2010

Swaminarayan Mahotsav

Nadiad Feb 22 to 28 2010

10th Patotsav Celebration

Sama (Dist. Panchmahal) Feb 17 2010

9th Patotsav & Shakotsav

Midhol (Dist. Vadodara) Feb 17 2010

1st Patotsav Celebration

Bakral (Near Vadtal) Feb 16 2010

Bhumi Poojan for New Temple

Sojitra (Dist. Anand) Feb 10 2010

Divya Shakotsav

Vasi (New Bombay) Jan 31 2010

Satsangi Jivan Katha Parayan

Vanskhaliya (Vadtal Pradesh) Jan 24 to 30 2010

Katha Parayan

Anand Jan 25 2010

Satsang Sabha

Karmal (Ta. Dabhoi) Jan 19 2010

Bhavya Dasabdi Mahotsav

Timbarva (Dist. Vadodara) Jan 17 to 23 2010

Satsang Utkarsh Sabha

Surat Jan 16 2010

Monthly Satsang Sabha

Vadodara Jan 13 2010

Bhavya Sobha Yatra

Bhavnagar Jan 10 2010

Mahapuja

Vadodara Jan 6 2010

Bhavya Shakotsav

Sardhar Jan 3, 2010

Shakotsav

Dalia Patel Wadi (Vadodora) Jan 2, 2010