Shree Laliraja Namkaran Sanskar Utsav – Raghuvir Vadi (Vadtal)