Shakotsav – Mota Samdhiyala (Ta. Una, Dist. Gir Somnath)