Pipradi (Dhasa) – Shivling Pran Pratishtha Mahotsav