Murti Pratishtha Mahotsav – Nariyeli Moli (Ta. Una, Dist. Somnath Gir)