140th Patotsav Mahotsav

Gondal (Junagadh Pradesh)

Feb 16, 2011