Vachanamrut Index

Gadhada Pratham Prakran - 78 Vachanamruts

Sarangpur Prakran - 18 Vachanamruts

Kariyani Prakran - 12 Vachanamruts

Loya Prakran - 18 Vachanamruts

Panchala Prakran - 07 Vachanamruts

Gadhada Madhya Prakran - 67 Vachanamruts

Vadtal Prakran - 20 Vachanamruts

Ahmedavad Prakran - 03 Vachanamruts

Gadhada Antya Prakran - 39 Vachanamruts