વચનામૃત સારંગપુર પ્રકરણ ૮

 

ઈર્ષાના રૂપનું

સંવત્ ૧૮૭૭ના શ્રાવણ વદિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુર મધ્યે જીવાખાચરના દરબારમાં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી ચૈતન્યાનંદ સ્વામીએ પૂછયું જે, “હે મહારાજ ! ઈર્ષાનું શું રૂપ છે ?” પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા જે, “જેના હૃદયમાં માન હોય તે માનમાંથી ઈર્ષા પ્રવર્તે છે અને ક્રોધ, મત્સર અને અસૂયા તે પણ માનમાંથી પ્રવર્તે છે અને ઈર્ષાનું એ રૂપ છે જે ‘પોતાથી જે મોટા હોય તો પણ તેનું જ્યારે સન્માન થાય ત્યારે તેને દેખી શકે નહિ,” એવો જેનો સ્વભાવ હોય તેને એમ જાણવું જે આના હૈયામાં ઈર્ષા છે અને યથાર્થ ઈર્ષાવાળો જે હોય તે તો કોઈની મોટાઈને દેખી શકે નહિ.”

ઈતિ વચનામૃતમ || ૮ ||