Have Mara Vahala Ne – English

Have Mara Vahla Ne

Have Mara Vahla Ne

colorbar

Pad – 1

Hawe Maara Vahala Ne Nahi Re Visaru Re;
Swasuchawase Te Nitya Sambharu Re || 1 ||
Padyu Maare Sahajanandjee Nu Paanu Re;
Hawe Hu Toa Kem Kari Raakhish Chhanu Re || 2 ||
Aawyu Maare Hariwar Varvanu Taanu Re;
Ae Var Na Mare Kharache Nanu Re || 3 ||
Ae Var Bhagya Vina Nav Aawe Re;
Ae Sneha Lagna Vina Nav Aawe Re || 4 ||
Doorijan Maan Re Maane Tem Kehjo Re;
Swami Maara Rudiyani Bhiter Rehjo Re || 5 ||
Hawe Hu To Puran Padavi Ne Paami Re;
Malya Maane Niskulanandna Swami Re || 6 ||

Pad – 2

Hawe Mara Vahala Na Darshan Saru Re;
Harijan Aawe Hajare Hajaroo Re || 1 ||
Dholiye Biraje Sahajanand Swami;
Puran Purshottam Antar Jaami Re || 2 ||
Sabha Madhye Betha Munina Vrunda;
Tema Shobhe Tare Vintyo Jem Chandra Re || 3 ||
Durgapur Khel Rachyo Aati Bhhari;
Bhera Rame Sadhune Brahmachari || 4 ||
Taali Paade Uppadti Atisari;
Dhunya Thai Chhoud Lok Thaki Nyari || 5 ||
Paaghaldima Chhogaliyu Ati Shobhe;
Joi Joi Harijanna Man Lobhe || 6 ||
Padharya Vahalo Sarwe Tae Sukhna Raashi;
Sahajanand Swami Akshardhamna Vasi || 7 ||
Bhhangi Maari Janmo Janmni Khhami;
Malya Mane Niskulanandna Swami || 8 ||