Shikshpatri Shlok

“04 Shikshpatri Shlok” from Ringtone. Released: 2010.