Akshar Na Vasi – English

Akshar Na Vasi Vahlo

Akshar Na Vasi Vahlo

colorbar

Akshar Na Vasi Vahalo, Aavya Avni Par;
Navkhand Dhartima Swami Chhataraya Chale, Raj …. Akshar Na

Na Avni Par Aavi Vahale, Satsang Sthaapyo;
Harijan Ne Kol Kalyanno Aapyo, Raj …. Akshar Na

Panche Vartaman Pale, Baiyo Ne Bhaiyo;
Harijan Sangathe Kidhi Sachi Sagaiyo, Raj …. Akshar Na

Baiyo Dekhi Ne Bhaiyo, Chhetera Chale;
Padi Vastu Koini Hathe Nav Zale, Raj …. Akshar Na

Devo Na Dev Vahalo, Dhamo Na Dhami;
Pragat Prabhu Nu Naam Sahajanand Swami, Raj …. Akshar Na

Premanand Na Swami Aanandkari;
Potana Jan Ni Vahale Laj Vadhari, Raj …. Akshar Na